Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză

Telefon pentru situații de urgență
(accidente cu victime, decese, calamități naturale, situații de pericol sau cu caracter extraordinar):

+351 961 929 964
disponibil 24/7. La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general

Linkuri utile


Privatization

Ghid migratia
 

Для просмотра содержимого этого блока Вам необходимо установить flash-player

Centrul de Apel Invest Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic E-services ASP Chamber
Mass Media din Moldova

Taxe Consulare

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză

Nr.
crt.
Serviciul Taxa consulară Taxa aferentă
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20 -
2 Tip B - viză de tranzit 40 -
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60 -
4 Tip D - viză de lungă şedere 80 -
Nr.
crt.
Serviciul Taxa consulară Taxa aferentă Taxa ASP
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova termen 30 zile


4020
39
termen 15 zile 49
termen 5 zile 69
2 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova termen 30 zile


3020
6
termen 15 zile 10
termen 5 zile 19
3 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv termen 30 zile


15020
gratuit
termen 15 zile 34
termen 5 zile 71
4 Eliberarea titlului de călătorie 20 5 -
Nr.
crt.
Serviciul Taxa consulară Taxa aferentă
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 10
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300 25
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 10
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50 5
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10 5
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50 5
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50 10
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250 25
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50 25
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150 25
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 10
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20 10
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60

5
5
2 Autentificarea testamentului 30 5
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100 10
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună) 5 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
2 (pentru
document)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
5(pentru
document)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10
15


5
9 Primirea documentelor la păstrare - -
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10 5
11 Întocmirea protestelor de mare - -
12 Asigurarea probelor - -
13 Alte acte notariale 50 5
VI. Supralegalizarea consulară
  Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30
60


5
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30 5
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30 5

N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi paşapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, pentru fiecare serviciu corespunzător.

* La termenele de perfectare menționate se va adăuga o perioadă de aproximativ 15-20 zile, necesare pentru transmiterea dosarelor prin poștă și respectiv recepționarea pașapoartelor emise.

* Valuta tarifelor menționate este - EURO

Achitarea taxelor consulare se efectuează în exclusivitate prin virament, în conturile bancare ale Ambasadei, deschise la Novo Banco, folosind sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile. Plata în numerar a taxelor nu se acceptă! Taxele se achită anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare. Dovadă a achitării taxelor servesc bonurile bancare.

Taxa consulară: Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0500 1832 0003
NIB – 0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa aferentă: Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0004 0278 5129
NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa pentru serviciile IP „ASP”
(perfectarea buletinului de identitate
și pașaportului):
Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0000 8846 7590
NIB – 0007 0000 00088467590 23
IBAN - PT50 0007 0000 0008 8467 5902 3
SWIFT - BESCPTPL